دعای عظم البلا
دانلود جزوات فیزیک ونمونه سوالات امتحانی و آموزش ستاره شناسی و رایانه
دریافت قالب های زیبای رایگان در ثامن تم متن مورد نظر متن مورد نظر
سوال انرژی جنبشی فیزیک اول دبیرستان های دخترانه مطهری و دارالفنون
نویسنده ابوالقاسم کریمی- دبیر فیزیک در پنجشنبه دهم مهر 1393 |

1- گلوله اي به جرم 400 گرم با سرعت ثابت 20m/s در حال حركت است. انرژي جنبشي آن را محاسبه كنيد؟

2-  اگر جسمي با سرعت  10m/s در حال حركت باشد و انرژي جنبشي آن برابر5kj باشد در اين صورت جرم اين جسم را به دست آوريد؟

3-  سنگي به جرم 4kg  با چه سرعتي پرتاب شود تا انرژي جنبشي آن برابر  200j باشد؟

4- گلوله تفنگی به جرم 20گرم با سرعت 700متر برثانیه از دهانه ی تفنگ شلیک می شود. انرژی جنبشی گلوله در لحظه ی  پرتاب ،چقدر است؟

 

 

سوال تبدیل واحد پایه دوم تجربی دبیرستان امام خمینی
نویسنده ابوالقاسم کریمی- دبیر فیزیک در سه شنبه هشتم مهر 1393 |
تبدیل واحد های  زیر را انجام  داده و در دفتر فیزیک ثبت نمایید

405Gm =-------- cm

 57μm = --------dm   

 145GS=---------ns

32km = --------nm

نویسنده ابوالقاسم کریمی- دبیر فیزیک در چهارشنبه نوزدهم شهریور 1393 |

برای قبولی در چه رشته ای چه رتبه ای لازم است ؟
نویسنده ابوالقاسم کریمی- دبیر فیزیک در شنبه هجدهم مرداد 1393 |
برای قبولی در رشته دلخواهتان باید از 10 سوال به چند سوال پاسخ دهید ؟

برای قبولی  در چه رشته ای چه رتبه ای لازم است ؟ ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید تا وارد سایت کانون شوید بعد برای یافتن رتبه روی رشته کلیک کنید و اطلاعات خواسته شده را دریافت نمایید.

لینک مستقیم :

http://www.kanoon.ir/Public/MainUniCourse.aspx

 

انتخاب رشته مجازي آزمون سراسری سال 1393 توسط سازمان سنجش
نویسنده ابوالقاسم کریمی- دبیر فیزیک در چهارشنبه پانزدهم مرداد 1393 |
دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي آزمون سراسري 1393
نویسنده ابوالقاسم کریمی- دبیر فیزیک در چهارشنبه پانزدهم مرداد 1393 |
گروه آزمايشي

علوم رياضي و فني
- مقدمه و نكات مهم
- توضيحات و شرايط و ضوابط كلي پذيرش دانشجو
- كارنامه نتايج علمي (اوليه)
- گزينش دانشجو
- انتخاب رشته
دريافت فايل
- جدول زيرگروه ها، ضرايب، ظرفيت و كدرشته هاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم رياضي و فني دريافت فايل
پيوست ها:
1- جداول كارايي لازم اعضاء در رشته هاي مختلف تحصيلي.
2- شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو براي شركت در رشته هاي تحصيلي مورد نياز آموزش و پرورش در دانشگاه ويژه فرهنگيان (مراكز تربيت معلم) و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران
3- جداول شهريه هاي دوره ها و دانشگا ههاي مختلف
4- شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگا هها و مؤسسات آموزش عالي
5- جداول نام واحدها و مراكز دانشگا ههاي پيام نور و شهرستان هاي تحت پوشش هر مركز يا واحد
6- فرم پيش نويس انتخاب رشته آزمون سراسري سال 1393
دريافت فايل
گروه آزمايشي

علوم تجربي
- مقدمه و نكات مهم
- توضيحات و شرايط و ضوابط كلي پذيرش دانشجو
- كارنامه نتايج علمي (اوليه)
- گزينش دانشجو
- انتخاب رشته
دريافت فايل
- جدول زيرگروه ها، ضرايب، ظرفيت و كدرشته هاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم تجربي دريافت فايل
پيوست ها:
1- جداول كارايي لازم اعضاء در رشته هاي مختلف تحصيلي.
2- شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو براي شركت در رشته هاي تحصيلي مورد نياز آموزش و پرورش در دانشگاه ويژه فرهنگيان (مراكز تربيت معلم) و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران
3- جداول شهريه هاي دوره ها و دانشگا ههاي مختلف
4- شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگا هها و مؤسسات آموزش عالي
5- جداول نام واحدها و مراكز دانشگا ههاي پيام نور و شهرستان هاي تحت پوشش هر مركز يا واحد
6- فرم پيش نويس انتخاب رشته آزمون سراسري سال 1393
دريافت فايل
گروه آزمايشي

علوم انساني
- مقدمه و نكات مهم
- توضيحات و شرايط و ضوابط كلي پذيرش دانشجو
- كارنامه نتايج علمي (اوليه)
- گزينش دانشجو
-انتخاب رشته
دريافت فايل
- جدول زيرگروه ها، ضرايب، ظرفيت و كدرشته هاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم انساني دريافت فايل
پيوست ها:
1- جداول كارايي لازم اعضاء در رشته هاي مختلف تحصيلي.
2- شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو براي شركت در رشته هاي تحصيلي مورد نياز آموزش و پرورش در دانشگاه ويژه فرهنگيان (مراكز تربيت معلم) و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران
3- جداول شهريه هاي دوره ها و دانشگا ههاي مختلف
4- شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگا هها و مؤسسات آموزش عالي
5- جداول نام واحدها و مراكز دانشگا ههاي پيام نور و شهرستان هاي تحت پوشش هر مركز يا واحد
6- فرم پيش نويس انتخاب رشته آزمون سراسري سال 1393
دريافت فايل
گروه آزمايشي

هنر
و
زبانهاي خارجي
- مقدمه و نكات مهم
- توضيحات و شرايط و ضوابط كلي پذيرش دانشجو
- كارنامه نتايج علمي (اوليه)
- گزينش دانشجو
- انتخاب رشته
دريافت فايل
- جدول زيرگروه ها، ضرايب، ظرفيت و كدرشته هاي تحصيلي گروه آزمايشي هنر دريافت فايل
- جدول زيرگروه ها، ضرايب، ظرفيت و كدرشته هاي تحصيلي گروه آزمايشي زبانهاي خارجي
پيوست ها:
1- جداول كارايي لازم اعضاء در رشته هاي مختلف تحصيلي.
2- شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو براي شركت در رشته هاي تحصيلي مورد نياز آموزش و پرورش در دانشگاه ويژه فرهنگيان (مراكز تربيت معلم) و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران
3- جداول شهريه هاي دوره ها و دانشگا ههاي مختلف
4- شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگا هها و مؤسسات آموزش عالي
5- جداول نام واحدها و مراكز دانشگا ههاي پيام نور و شهرستان هاي تحت پوشش هر مركز يا واحد
6- فرم پيش نويس انتخاب رشته آزمون سراسري سال 1393
دريافت فايل
هلال ماه شوال 1435
نویسنده ابوالقاسم کریمی- دبیر فیزیک در شنبه چهارم مرداد 1393 |

 

مقارنه ماه و خورشید برای هلال شوال 1435 روز یکشنبه 5 مرداد ماه 93 برابر با 29 ماه مبارک رمضان و 27ژولای 2014 در ساعت 2:11 دقیقه و 55 ثانیه به وقت تهران در حالی روی میدهد که مرکز ماه حدود پنج و نیم درجه با مرکز خورشید فاصله دارد.این عرض دایره البروجی منفی ماه، نوید یک رصد نفس گیر و جذاب را برای رصدگران به همراه خواهد داشت. هلال ماه شوال 1435 در شامگاه یکشنبه 5 مرداد ماه 93 در هیچ نقطه از کشور حتی با ابزار رصدی و تلسکوپ قابل مشاهده نخواهد بود .تنها قسمت هایی از مرکز و جنوب قاره آفریقا و قاره آمریکای جنوبی قادر به رویت این هلال با ابزار و در قسمتی از این مناطق با چشم عادی هستند.
با این وجود نکته ای که باید در اینجا به آن پرداخت، خطا پذیر بودن معیارهای رویت پذیری است که بارها و بارها در برخی رصدها به اثبات رسیده و پیش بینی ها را به چالش کشیده است .در رصد هلال شوال امسال در غروب روز یکشنبه 5 مرداد، ماه در فاصله بیشتری از زمین قرار دارد و فاز، ضخامت، جدایی زاویه ای ماه، اندکی کمتر از هلال مشابه آن در شوال سال قبل است. روز دوشنبه 6 مرداد، هلال ماه در پهنه ای از کشور با دوربین دوچشمی قابل رویت خواهد بود البته شرایط رصدی از شمال به سمت جنوب شرقی کشور به مراتب بهتر می شود به نحوی که به عنوان مثال رویت هلال ماه شوال 1435 در غروب روز دوشنبه 6 مرداد 93 در مناطق شمالی کشور نیاز به دوربین های دوچشمی متوسط و در منطقه چابهار نیاز به ابزار رصدی ندارد و با چشم غیر مسلح قابل مشاهده خواهد بود.
 رویت هلال ماه علاوه بر جنبه های علمی آن از جنبه شرعی و دینی نیز از اهمیت خاصی برخوردار است.در بین ماه های قمری، ماه رمضان و شوال به دلیل روزه داری و شب های گرانقدر قدر برای عموم مردم از حساسیت بیشتری برخوردار است، به همین دلیل، تب و تاب رویت هلال ماه و سئوالات مردم در این خصوص بیشتر از مواقع دیگر است، مهمترین سئوال مردم در این ایام این است که عید فطر چه روزی است ؟
در پاسخ به این سوال باید به این نکته مهم اشاره کرد که رویت هلال ماه دو جنبه فقهی و علمی دارد که رصدگران و گروه های نجومی موظف به انجام رصد به صورت علمی و تخصصی هستند و نتیجه رصد را از طریق ستادهای استهلال استانی در اختیار ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری قرار میدهند.
امسال نیز برای رویت هلال ماه شوال 1435 مانند سالهای گذشته ، بیش از 100 گروه رصدگر عضو ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری از سراسر ایران در روزهای یکشنبه و دوشنبه اقدام به رصد و رویت هلال ماه می کنند.با توجه به این اطلاعات، رؤیت هلال ماه به مانند سایر نقاط کشور غیر ممکن بوده و بنابراین روز اول ماه مبارک شوال از منظر محاسبات نجومی سه شنبه 93/05/07 خواهد بود. تصویر هلال ماه روز یکشنبه که از هلال های بسیار سخت خواهد بود در زیر نمایش داده شده است .

 

کتاب هاي فيزيك 3 و آزمايشگاه براي سال تحصيلي 94-93 نوسازي و منتشر شدند
نویسنده ابوالقاسم کریمی- دبیر فیزیک در دوشنبه بیست و سوم تیر 1393 |

کتاب هاي فيزيك 3 و آزمايشگاه رشته هاي علوم تجربي و رياضي فيزيك  براي سال تحصيلي 94-93 نوسازي و منتشر شدند. براي دريافت فايل پي دي اف اين كتاب ها به منوي كتاب هاي درسي (بالا سمت راست) مراجعه كنيد. يا روي لينك هاي زير كليك كنيد.

                           علوم تجربي                                   رياضي فيزيك

شروع کلاسهای ستاره شناسی تابستان 93
نویسنده ابوالقاسم کریمی- دبیر فیزیک در سه شنبه دهم تیر 1393 |

کلاس های ستاره شناسی تابستان 93 با حضور تنی چند از مشتاقان پسر و دختر به این رشته در مرکز پژوهشسرای دانش آموزی دکتر حسابی داران دایر شد. موضوع کلاس ها آموزش نحوه رصد و تنظیم ابزار های رصدی  به همراه شناخت صور فلکی است .از علاقه مندان به این رشته جهت تکمیل تیم ستاره شناسی دعوت به همکاری می نماییم

وضعیت رویت پذیری هــلال ماه رمضـــان1435
نویسنده ابوالقاسم کریمی- دبیر فیزیک در سه شنبه سوم تیر 1393 |
قارنه ی ماه و خورشید برای شروع ماه مبارک رمضان در روز جمعه 6 تیر ماه 93 برابر با 29 شعبان 1435 و 27 ژوئن 2014 ساعت 11:38:11 به وقت مرکزی ایران روی خواهد داد . در لحظه ی غروب این روز  مختصات هلال ماه برای پنج نقطه ی شاخص کشور به صورت زیر خواهد بود :

 
 
مشهد
شمال شرقی
چابهار
جنوب شرقی
خرمشهر
جنوب غربی
ماکو
شمال غربی
یزد
مرکز کشور
غروب خورشید
ثانیه:دقیقه:ساعت
20:53:11
19:21:11
20:23:11
21:02:11
20:02:11
غروب ماه
ثانیه:دقیقه:ساعت
20:43:11
19:18:13
20:18:45
20:52:20
19:56:04
مکث
ثانیه:دقیقه:ساعت
00:09:51-
0:03:24-
00:04:38-
00:10:19-
00:06:18-
ارتفاع ماه در لحظه ی غروب خورشید
ثانیه:دقیقه:درجه
1:57:17-
00:44:47-
00:58:28-
1:51:13-
1:16:29-
جدایی زاویه ای
ثانیه:دقیقه:درجه
6:4:59
5:45:46
6:04:35
6:23:19
6:01:23
فاز ماه
درصد
026/0
025/0
028/0
029/0
027/0
ضخامت قسمت میانی ماه
دقیقه قوسی
08/0
08/0
08/0
09/0
08/0
اختلاف سمت
ثانیه:دقیقه:درجه
5:48:51
5:43:28-
6:00:52-
6:09:04-
5:54:33-
سن ماه
ثانیه:دقیقه:ساعت
0:7:15
0:06:43
00:7:45
00:8:24
0:07:24
فاصله ی ماه تا زمین
کیلومتر
4:2:19
401970
402066
402126
402033
 
با توجه به موارد فوق ، هلال ماه رمضان در غروب جمعه 6 تیرماه 93 در تمام پهنه ی کشور زودتر از خورشید غروب خواهد کرد . ضمن اینکه به دلیل فاز ، ضخامت و جدایی زاویه ای ، حتی قبل از غروب نیز با هیچ تلسکوپ و ابزار رصدی به روشهای معمول در کشور ، قابل مشاهده و یا آشکارسازی نخواهد بود . بنابراین ماه شعبان ، سی روزه می باشد .
از طرفی در نگاه اول اینچنین استنباط می شود که چون هلال ماه ، در مورخ جمعه 6 تیر قابل رویت نیست ، پس حتماً بعد از گذشت یک شبانه روز و افزایش سن ، جدایی زاویه ای و دیگر پارامترها ، به راحتی و در ارتفاعی مناسب دیده می شود ، اما نه ، اینگونه نیست ، از قضا رصد هلال ماه رمضان 1435 به لحاظ مختصات و پارامترهای خاص آن به راحتی قابل مشاهده نخواهد بود ، ضمن اینکه رصد آن از لحاظ علمی مهم و استفاده از روشهای تخصصی رویت هلال ماه در شکار آن موثر خواهد بود . علت اصلی که باعث سخت تر شدن رصد این هلال شده است ، عرض دایره البروجی منفی پنج و نیم (5:35-) می باشد که باعث شده ارتفاع این هلال در لحظه ی غروب خورشید بسیار پایین باشد ضمن اینکه قرار داشتن ماه در دورترین فاصله از زمین هم بر این موضوع موثر می باشد  .
بنابراین ، مختصات هلال ماه را برای غروب روز شنبه 7 تیر در جدول زیر مرور می کنیم :
 
 
مشهد
شمال شرقی
چابهار
جنوب شرقی
خرمشهر
جنوب غربی
ماکو
شمال غربی
یزد
مرکز کشور
غروب خورشید
(ثانیه:دقیقه:ساعت)
20:53:11
19:21:11
20:23:11
21:02:40
20:02:25
غروب ماه
(ثانیه:دقیقه:ساعت)
21:25:39
19:02:32
20:2:5
20:33:47
20:39:11
مکث
(ثانیه:دقیقه:ساعت)
00:32:25
00:40:49
00:40:49
00:31:08
00:36:46
ارتفاع ماه در لحظه ی غروب خورشید
(ثانیه:دقیقه:درجه)
5:22:12
8:00:10
8:00:10
4:58:00
6:35:53
جدایی زاویه ای
(ثانیه:دقیقه:درجه)
14:55:33
14:32:00
14:32:00
15:28:06
14:55:19
فاز ماه
(درصد)
1:78
1:73
1:83
1:90
1:80
ضخامت قسمت میانی ماه
(دقیقه قوسی)
50/0
47/0
51/0
54/0
50/0
اختلاف سمت
(ثانیه:دقیقه:درجه)
13:39:41-
11:43:57-
12:55:11-
14:26:50-
13:03:31-
سن ماه
(ثانیه:دقیقه:ساعت)
1:7:15
1:6:43
1:7:45
1:08:24
1:07:24
فاصله ی ماه تا زمین
(کیلومتر)
403988
403950
404023
404068
403998
 
قبل از قضاوت در مورد جدول فوق ، به بررسی نقشه های مربوط به رویت پذیری هلال ماه بر اساس سه معیار عوده ، یالوپ و آفریقای جنوبی می پردازیم :
معیار عوده :
بر اساس این معیار ، هلال ماه رمضان در شامگاه شنبه 7 تیرماه 93 در استانهای شمالی کشور با ابزار رصدی و در دیگر نقاط کشور با چشم غیر مسلح به شرط داشتن افق صاف و ایده آل دیده می شود .
 
 جهت مشاهده ی جدول رویت پذیری در ابعاد بزرگتر ، بر روی شکل بالا کلیک کنید
معیار یالوپ :
بر اساس معیار یالوپ ، کشور ایران به سه قسمت تقسیم می شود :
 قسمت اول : شامل استانهای شمالی کشور مثل آذربایجانها و خراسانها و استانهای گیلان ، مازندران و تهران ، که در این استانها ، مشاهده ی هلال ماه با استفاده از ابزارهای رصدی (تلسکوپ و دوربین های دوچشمی متوسط به بالا) میسر خواهد بود .
قسمت دوم : شامل استانهای سمنان ، کهکیلویه و بویر احمد ، یاسوج ، همدان ، قم ، اصفهان ، یزد ، شمال استانهای کرمان و فارس و... ، که در این استانها امکان مشاهده هلال با چشم غیر مسلح وجود دارد اما استفاده از ابزار رصدی (دوربین های دوچشمی متوسط)، شرط احتیاط خواهد بود .   

 

قسمت سوم : شامل استانهای جنوبی مثل سیستان و بلوچستان ، جنوب کرمان و جنوب فارس ، هرمزگان ، بوشهر و جنوب خوزستان ، هلال ماه رمضان در غروب روز شنبه ، به شرط داشتن افق مناسب با چشم غیر مسلح  قابل رویت است .
 
 جهت مشاهده ی جدول رویت پذیری در ابعاد بزرگتر ، بر روی شکل بالا کلیک کنید
 
معیار رصدخانه ی آفریقای جنوبی :
بر اساس این معیار ، کشور ایران ، در خصوص نحوه ی رویت هلال ماه به دو قسمت تقسیم می شود :
نیمه ی شمالی کشور که در آن هلال ماه با ابزار رویت می شود بدیهی است هر چه به سمت خط رویت پذیری نزدیک میشویم ، ابزار ساده تری نیاز می باشد .

 

نیمه ی جنوبی کشور که در آن هلال با چشم غیر مسلح رویت خواهد شد .
 
 جهت مشاهده ی جدول رویت پذیری در ابعاد بزرگتر ، بر روی شکل بالا کلیک کنید
 
نتیجه : 

 

با توجه به موارد فوق و همچنین نتایج بدست آمده از رصدهای مشابه که در کشور انجام شده است می توان نتیجه گرفت که در شامگاه شنبه 7 تیرماه 93 ،  این هلال در نیمه ی شمالی کشور با تلسکوپ و دوربین های دوچشمی نسبتاً قوی و در نیمه ی جنوبی کشور با دوربین های دوچشمی متوسط رویت خواهد شد ، ضمن اینکه چنانچه رصدگر ، از  افق ایده آل و عاری از غبار و ابر برخوردار باشد امکان رویت هلال در استانهای جنوبی و جزایر ایرانی خلیج فارس با چشم غیر مسلح نیز وجود دارد .
طراحی و کدنویسی : ثامن تم
Template By : Samentheme.ir